Gauk naujienas el. paštu

Jeigu nori žinoti apie mūsų naujienas ir karščiausius pasiūlymus, tai įrašyk savo el.paštą ir spausk OK.

Gauk naujienas el. paštu

Jeigu nori žinoti apie mūsų naujienas ir karščiausius pasiūlymus, tai įrašyk savo el.paštą ir spausk OK.

Naudojimo sąlygos

1. SĄLYGOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
ĮMONĖ - SIA Optic Guru, įm.k. 50103179811, juridinis adresas: Mednieku iela 21/23, Ogre, LV – 5001

INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – ĮMONĖS palaikoma internetinė svetainė www.outletoptika.lv, kuriuoje įmanoma įsigyti PREKES;

PREKĖS – INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE siūlomos prekės ir paslaugos.

KLIENTAS – asmuo, kuris nori įsigyti ar jau įsigijo Prekę(-es) ;

SĄLYGOS – šios Internetinės paduotuvės naudojimo sąlygos yra nuotolinė sutartis tarp VARTOTOJO ir ĮMONĖS;

POLITIKA – ĮMONĖS nustatytas privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikos dokumentas, kuris yra čia.

2. BENDROS SĄLYGOS

2.1 SĄLYGOS reguliuoja teisinius santykius tarp KLIENTO ir ĮMONĖS, kurie yra susiję su PREKĖMIS ir jų pristatymu.
KLIENTO registravimas INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ir/ar pirkinių atlikimas patvirtina KLIENTO sutikimą su SĄLYGOMIS.

2.2. KLIENTUI yra uždrausta atskleisti INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS vartotojo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims. KLIENTAS yra informuotas ir sutinka, kad visi, INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE atlikti veiksmai su VARTOTOJO prisijungimo vardu, yra privalomi VARTOTOJUI ir bus klasifikuoti kaip VARTOTOJO atlikti.

2.3. ĮMONĖ įsipareigoja vykdyti ir laikytis savo PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA
3.1. Informacija apie PREKĘ ir jos kainą yra nurodyta INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE prie atitinkamos PREKĖS. Prekių ir pristatymo kainos galioja PREKĖS užsakymo atlikimo akimirka. ĮMONĖ turi teisę, bet kuriuo momentu keisti INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE nurodytas kainas pagal savo požiūrius ir pakeitimai netaikomi atliktiems ir apmokėtiems užsakymams.

3.2. Kainos yra nurodytos eurais (EUR) su PVM. Pristatymo išlaidos yra nurodytos atskirai nuo PREKĖS kainos.

3.3. Visų pirma KLIENTAS atlieka PREKĖS užsakymą INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, kuris yra įdėtas į krepšelį. KLIENTAS turi galimybę tęsti išsirinkti kitas PREKES iki apmokėjimo atlikimo.

3.4. Užsakymo atlikimo akimirka KLIENTAS turi nurodyti PREKIŲ gavimo būdą ir adresą.

3.5. KLIENTAS turi atlikti prekių ir jų pristatymo apmokėjimą vienu iš INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE nurodytu apmokėjimo būdu.

3.6. PREKĖS užsakymas yra laikomas kaip atliktas ir tampa įpareigojantis KLIENTUI ir ĮMONEI, kai ĮMONĖ yra gavusi PREKIŲ ir jų pristatymo apmokėjimą.

3.7. Gavusi užsakymą, ĮMONĖ išsiųs užsakymo patvirtinimą į el. paštą, kurį nurodė KLIENTAS.

3.8. Po to, kai ĮMONĖ bus gavusi pilną PREKIŲ ir pristatymo apmokėjimą, ĮMONĖ pristatys užsakytas prekes kliento nurodytu adresu. KLIENTUI yra įpareigojančios pasirinkto PREKIŲ tiekėjo sąlygos (pavyzdžiui, darbo laikas; prekių išėmimo laikas ir t.t.). Pristatymo kaina ir terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

3.9. Jeigu užsakymo metu KLIENTAS pasirinko išankstinio apmokėjimo sąskaitą, tai sąskaita galioja ir yra apmokama ne vėliau nei per 10 dienų nuo sąskaitos išsiuntimo dienos. Apmokėjimo momentu yra laikomas laikas, kai ĮMONĖ gavo pinigus už PREKĘ ir pristatymą.

3.10. Pasirenkant PREKĘ, KLIENTAS patvirtina, kad jam yra kompetentingo oftalmologo ar optometrininko receptas, kuriame yra nurodytos PREKĖS būtinos savybės. KLIENTAS užsako PREKES pagal konsultuojančio oftalmologo ar optometrininko receptą ir nurodymus. ĮMONĖ nekeičia PREKES, kurias KLIENTAS yra užsakęs klaidingai ar be atitinkamo recepto.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Už PREKIŲ pristatymą gali būti numatytas mokestis, kuris yra priklausomas nuo pasirinkto pristatymo būdo ir gavimo vietos. Pristatymo mokestis, jeigo toks yra numatytas, yra nurodytas PREKĖS užsakymo momentu, po pristatymo vietos pasirinkimo.

4.2. PREKĖS pristatymas yra atliekamas tik po to, kai yra sumokėta už PREKĘ ir jos pristatymą.

4.3. Pasirinkdami pristatymą kurjeriu, KLIENTAS privalo nurodyti tikslų ir pilną informaciją apie pristatymo vietą (įskaitant durų kodą, aukštą, tikslų įėjimą į pastatą, jeigu yra keli ir pan.). ĮMONĖ nėra atsakinga už pristatymo termino vėlavimą, jeigu tai įvyko dėl to, kad KLIENTAS nepilnai ar neteisingai pateikė informaciją.

4.4. Nepriklausomai nuo pristatymo būdo, KLIENTO pareiga yra iki PREKĖS priėmimo patikrinti, ar PREKĖS įpakavimas nėra pažeistas. Jeigu yra konstatuojamas įpakavimo pažeidimas ar kiti neatitikimai, tai KLIENTAS privalo tai nurodyti pristatymo dokumente ir pranešti apie tai ĮMONEI.

4.5. Jeigu šiuo atveju ĮMONĖ negali pasiūlyti užsakytą PREKĘ, tai ĮMONĖ, po KLIENTO sutikimo turi teisę pristatyti KLIENTUI kitą PREKĘ už ekvivalentišką kainą.

4.6. Jeigu KLIENTAS nėra pilnai apmokėjęs PREKES ir jų pristatymą, tai ĮMONĖ turi teisę nepristatyti PREKĘ. Taip pat ir tada, jeigu KLIENTAS nėra pilnai apmokėjęs ankščiau užsakytas PREKĘS ir jų pristatymą.

5. PREKIŲ ABONAVIMAS

5.1. KLIENTAS turi galimybę užsakyti INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE PREKES tam tikram laikotarpiui į priekį ir mokėti atidėtu mokėjimo būdu. Šiuo atveju PREKIŲ užsakymas įsigalioja nuo to, kai ĮMONĖ, per nustatytą terminą gavo pirmą mokėjimo dalį už PREKES.

5.2. PREKIŲ abonavimo atveju, KLIENTAS privalo pilnai apmokėti užsakymą, t.y. atlikti paskesnius mokesčius už PREKES.

5.3. Atsiskaitymas su KLIENTU vyksta automatinių mokėjimų intenetinėje sistemoje e-rekini.lv, kur KLIENTUI pačiam reikia atlikti reikiamus veiksmus. KLIENTAS sutinka, kad ĮMONEI ir nurodytai e-sąskaitų sistemai yra teisės iš KLIENTO išskaityti sutartą mokėjimą už PREKES.

5.4. Po to, kai KLIENTAS bus užsakęs PREKIŲ ABONAVIMĄ ir atlikęs pirmos dalies apmokėjimą, ĮMONĖ pristatys pirmą užsakytų prekių dalį. Kiekviena sekanti PREKIŲ dalis bus pristatyta pagal KLIENTO grafiką.

5.5. PREKIŲ abonavimo atveju tarp ĮMONĖS ir KLIENTO yra sudarytą neterminuota PREKIŲ ABONAVIMO sutartis, tačiau ir ĮMONĖ ir KLIENTAS turi teisę vienašališkai nutraukti neterminuotą sutartį be jokios priežasties. Kad nutraukti sutartį, reikia raštu (įskaitant el.paštu) pranešti apie tai nors prieš 10 dienų. KLIENTAS turi teisę, kiekvienais kalendoriniais metais sustabdyti PREKIŲ abonavimą ant 3 mėnesių laikotarpio, apie tai pranešant ĮMONEI nors prieš 10 dienų iki eilinės (numatytos) PREKIŲ pristatymo dienos.

5.6. Jeigu KLIENTAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo mokėjimų pareigas, kurios kyla iš nuotolinės sutarties, ĮMONĖ turi teises pateikti skolų išieškojimo bendrovei reikiamus duomenis apie KLIENTĄ ir jo užsakymus, kad išieškoti praleistus mokėjimus ir gal būt įtraukti duomenis apie KLIENTĄ į atviras skolininkų duomenų bazes.
6. ATSISAKYMO TEISĖ

6.1. Atisakymo teisę gali panaudot tik KLIENTAI, kurie yra vartotojai.

6.2. Vartotojas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti nuo pirkimo sutarties ne vėliau kaip per 14 dienų nuo PREKĖS (PREKIŲ dalies) gavimo dienos (pranešant apie tai ĮMONEI).

6.3. Jeigu vartotojas naudoja paslaugą “PREKIŲ abonavimas”, tai jis turi teisę atsisakyti nuo gautos PREKĖS ir reikalauti atitinkamų PREKIŲ pirkimo mokesčio grąžinimą ir po atsisakymo teisių termino pabaigos. Apie tai yra paminėta Sąlygų 5.5. punkte, ir tai galioja, jeigu yra laikomasi visų šių sąlygų:

a) PREKĖS pakuotė nėra atidaryta ar pažeista

b) PREKĖ nėra naudota ar pažeista ir

c) ĮMONĖ gavo reikiamą PREKĘ per 14 dienų nuo atsisakymo teisės pranešimo gavimo dienos.

6.4. Jeigu vartotojas nori panaudoti atsisakymo teises, tai jam reikia paštu arba el. paštu info@outletoptika.lv nusiųsti ĮMONEI užpildytą atsisakymo teisės blanką, nurodant vartotojo asmens duomenis,
kontaktinę informaciją, įsigytos prekės pavadinimą, PREKĖS pirkimo kainą, vartotojo banko sąskaitos numerį ir pranešimą apie atsisakymą nuo PREKĖS pirkimo sutarties.

6.5. Atsisakymo atveju ĮMONĖ grąžina sumokėtus pinigus už PREKĘ ne ilgiau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie atsisakymo teisės panaudojimą, PREKIŲ ir kitos reikiamos informacijos gavimo dienos.

6.6. Vartotojas privalo 14 dienų laikotarpyje po raštinio atsisakymo nusiųntimo pristatyti ĮMONEI PREKĘ (jeigu vartotojas yra gavęs PREKĘ). ĮMONĖ turi teisę negrąžinti vartotojui už PREKĘ sumokėtą pinigų sumą, kol vartotojas nėra pristatęs PREKĘ ĮMONEI.

6.7. PREKĘ pageidaujama grąžinti su nepažeista pakuote. PREKĖS grąžinimą reikia atlikti pašto siuntimu ar pristatymu į ĮMONĖS juridinį adresą. Grąžinimo siųntimo išlaidas dengia vartotojas.

6.8. Panaudojant atsisakymo teisę, Vartotojas yra atsakingas už PREKĖS vertės sumažinimą, jeigu PREKĖ buvo panaudota tokiu būdu, kuris nėra suderinamas su sąžingumo principu, įskaitant naudojimą ne pagal paskirtį, o ne tam, kad patikrinti PREKĖS savybes ar veikimą.

6.9. Atsisakymo teisė nėra panaudojama atvejais, kai tai numato norminiai aktai.Pavyzdžiui, atsisakymo teisė nėra naudojama individualiai užsakytiems ir pagamintiems kontaktiniams lęšiams (pvz., toriniams, astigmatiniams, multifokaliniams).

7. PRIVATUMAS

7.1. Visi INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE įvesti asmens duomenys yra apsaugomi pagal ĮMONĖS nustatytą POLITIKĄ, taip pat ir pagal Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos norminius aktus, kurie yra taikomi privatumo ir asmens duomenų apsaugai.

7.2. Registruodamiesi INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE ir/ar naudodamiesi INTERNETINE PARDUOTUVE, KLIENTAS išreiškia ir toliau palaiko sutikimą, kad:

a) KLIENTAS yra susipažinęs su SĄLYGOMIS ir POLITIKA;

b) ĮMONĖ atlieka atitinkamo KLIENTO asmens duomenų apdorojimą šiose SĄLYGOSE ir POLITIKOJE nurodyta apimtimi ir ribose.

c) KLIENTAS patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka su savo asmens duomenų perdavimu duomenų operatoriams, kurie ĮMONĖS vardu ar uždavinyje garantuoja paslaugos įvykdymą (pavyzdžiui, Prekių tiekėjui arba kurjeriui, Prekių išdavimo vietai, mokėjimų bendrovėms ir pan.).

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. PREKEI yra standartinė gamintojo nustatyta garantija, jei tokia yra numatyta.

8.2. KLIENTAS turi teisę per 24 mėnesius nuo prekės pristatymo dienos, pateikti pretenziją dėl PREKĖS, kuri neatitinka sutarties sąlygoms.

8.3. Pranešant gamintojui arba ĮMONEI pretenziją apie PREKĖS neatitikimą sutarties sąlygoms, KLIENTAS prie pretenzijos pareiškimo prideda transakciją patvirtinančio dokumento kopiją.

8.4. ĮMONĖ elektroniniu būdu paruošia sąskaitas, kurios galioja be parašo. Sąskaitos yra siunčiamos į INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE registruotą KLIENTO nurodytą el.paštą.

8.5. Jeigu KLIENTAS nesilaiko ar netinkamai laikosi SĄLYGŲ, pažeidžia norminų aktų reikalavimus, ir sukėlė nuostolius ar pakenkė ĮMONEI ar tretiesiems asmenims, tai ĮMONĖ turi teisę atsakyti KLIENTUI ir neteikti paslaugas, PREKIŲ pristatymą, uždrausti prieigą INTERNETINEI PARDUOTUVEI, taip pat vienašališkai atšaukti užsakymus.

8.6. Visos INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS intelektualinės teisės priklauso tik ĮMONEI.

8.7. Visi ginčai, kurie iškyla tarp KLIENTO iš vienus pusės ir ĮMONĖS ar Prekių tiekėjo iš kitos, yra sprendžiami derybomis ar pagal SĄLYGAS ir Larvijos Respublikos, Europos Sąjungos norminius aktus.

****************

Jei turite klausimų, užklausų ar komentarų apie šias naudojimo sąlygas, tai prašome susisiekti su mumis el.paštu info@opticguru.lv.